Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

Tovább a Felhasználási Feltételekhez

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS A KALIFORNIAI ADATVÉDELMI JOGOK

 

Jelen dokumentum egy személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat („Szabályzat”) a Viacom beszállítói munkahely számlázási regisztrációs („SWIM”) weboldala („Honlap”) számára, amely egy Viacom Inc. („Anyavállalat”) által működtetett webhely, amely lehetővé teszi a beszállítók számára, hogy azon szolgáltatásaikkal kapcsolatos pénzügyi adataikat adminisztrálják, amelyeket az Anyavállalat és/vagy alvállalkozói, illetve leányvállalatai számára végeznek (együttesen az Anyavállalattal: „Viacom”); valamint, hogy ilyen jellegű számlázási információkat kapjanak, vagy nyújtsanak. Ezen Szabályzat csakis a Honlappal kapcsolatos tartalom tulajdonságaira és tevékenységeire vonatkozik (pl.: SWIM regisztrációs weboldal) és nem fed le az egyéni Viacom programozási csatornák honlapjait, bármely más Honlapot vagy Viacom általi holnaprészt (beleértve a www.viacom.com ), vagy egyéb cég Honlapját, kivéve, ha azt külön felsorolják.

 

 

Jelen Szabályzat a Honlap adatvédelmi gyakorlatának magyarázatára szolgál és az alábbi területeket fedi le: 

 

1.   Jelen Adatvédelmi szabályzat alkalmazása

2.   Az Egyesült Államokból származó Irányadó jog, “Biztonságos kikötő” Adatvédelmi Elv

3.   Személyes és Egyéb adatok gyűjtése, valamint felhasználása

4.   Bizonyos személyes és Egyéb adatok használatának engedélyezése

5.   Személyes és Egyéb adatok megosztása és közzététele

6.   Bizonyos adatok áttekintése és aktualizálása

7.   Adatvédelem

8.   Illetékességi jogok 

9.   Az Adatvédelmi Szabályzat és az Értesítések változásai

10. Vegyes rendelkezések

 

1.         Jelen Adatvédelmi szabályzat alkalmazása

 

Jelen Szabályzat akkor alkalmazható, amikor Ön személyi számítógépről, hordozható eszközről vagy bármilyen más technológia vagy eszköz által, legyen az ma már ismert vagy későbbiekben kifejlesztett vagy felfedezett (együttesen: “Eszköz”) vagy akár regisztrált vagy egyéb felhasználóként éri el a Honlapot. Ezen Szabályzat csak azon Személyes és Egyéb adatokra vonatkozik (meghatározás az alábbiakban) amelyeket ezen Honlap gyűjtött össze és nem alkalmazható semmiféle más formában vagy más Viacomon keresztül elért Honlap vagy más cég által begyűjtött adatra, kivéve ha azt külön említik. A Honlapnak Személyes és Egyéb adatok rendelkezésre bocsátásával hozzájárul, hogy a Viacom azokat használja a jelen Adatcédelmi Szabályzat figyelembe vételével. A Viacom időről időre az Adatokat összetársíthatja (meghatározás az alábbiakban) más olyan adatokkal, amelyeket a Viacom más forrásból gyűjt és amennyiben a Viacom ezt megteszi, akkor az összetársított információk megfelelnek a Szabályzatnak.

 

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat teljes mértékben hatályban és érvényben marad akkor is, ha az Ön befejezi a Honlap, vagy a Honlap által  nyújtott bármely szolgáltatás vagy funkció használatát, vagy a Honlapon keresztüli tevékenysége véget ér, lejár, megszűnik, felfüggesztésre kerül, vagy inaktívvá válik bármilyen okból. Amennyiben nem ért egyet a jelen Szabályzattal, kérjük, hagyja abba a Honlap használatát, illetve semmilyen módon ne használja fel a Honlap által felkínált egyes szolgáltatásokat.

 

2.         Az Egyesült Államokból származó Irányadó jog, “Biztonságos kikötő” Adatvédelmi Elv

 

Az Egyesült Államokban üzemeltetik a Honlapot és az az Egyesült Államok törvényeivel összhangban működik. Viacom kijelenti, hogy a Honlapot nem működtetik más országok szabályozásaival vagy törvényeivel összhangban. Az oldal használatakor Ön tanúsítja, hogy a Honlap Felhasználási Feltételeiben meghatározott korhatári követelményeknek és egyéb alkalmassági elvárásoknak eleget tesz. Ha Ön nem felel meg a korhatári követelményeknek és egyéb alkalmassági elvárásoknak, kérjük, azonnali hatállyal hagyja abba a Honlap használatát, mivel a Honlap használatával Ön beleegyezik az Adatainak a gyűjtésébe, használatába, közzétételébe, kezelésébe és tárolásába a jelen Szabályzat alapján.

 

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség ("EGT") vagy Svájc területén él, akkor az EGT vagy Svájc területéről átvitt személyes adatokra vonatkozó Viacom Szabályzat és gyakorlat részletes leírásáért kérjük, keresse meg a Viacom "Biztonságos Kikötő" Adatvédelmi Szabályzatot a http://www.viacom.com/privacypolicy/Documents/VIACOM-610657-v1-Safe_Harbor_Policy.pdf oldalon. A Szabályzat és a "Biztonságos Kikötő" Adatvédelmi Elve közötti konfliktus esetén a "Biztonságos Kikötő" Adatvédelmi Elvet kell alkalmazni csakúgy, mint abban az esetben, amikor az EGT vagy Svájc területéről személyes Adatok kerülnek át az Egyesült Államokba.

 

Ha Ön az Egyesült Államok, EGT vagy Svájc területén kívül él, abban az esetben Ön az oldalt a saját kezdeményezésére és kockázatára használja és kizárólag Ön – nem a Viacom - a felelős minden helyi vagy nemzeti jogszabály betartásáért. Vegye figyelembe, hogy minden személyes és Egyéb adat, amit Ön a Viacomnak szolgáltat vagy a Honlap használatának eredményeként Öntől a Viacomhoz kerül, azokat az Egyesült Államokban tárolják és/vagy továbbítják az Egyesült Államokba az Egyesült Államok törvényeinek megfelelően. A Honlap használatával, a Honlap által kínált bármely tevékenységben való részvételével és/vagy a Viacomnak szolgáltatott személyes és egyéb információkkal Ön (i) hozzájárul, hogy bármilyen adat továbbításra vagy feldolgozásra kerüljön az Egyesült Államokban, (ii) elfogadja, hogy az Egyesült Államok törvényei esetleg alacsonyabb szintű védelmet nyújthatnak a személyes adataiknak a lakhelyén hatályban lévő törvényi szabályozásnál, (iii) valamint elfogadja, hogy a Viacom összegyűjti, átadja, tárolja, feldolgozza és/vagy felhasználja az Ön adatait a jelen Szabályzat és az Egyesült Államok törvényeinek megfelelően. Jelen Szabályzat alapján, következésképpen a törvények által megengedett teljes mértékben, Ön ezennel lemond az Ön személyes és Egyéb adatainak feldolgozásával kapcsolatos bármilyen felmerülő kárigényről, bármely országban vagy joghatósági területen.

 

3.         Személyes és Egyéb adatok gyűjtése, valamint felhasználása

 

A "Személyes adat" olyan adatot jelent, amelyet a Viacom vagy Viacom nevében bármilyen azonosítható formában rögzítettek az Ön azonosítsa vagy elérése érdekében, mint pl. a teljes név, postai irányítószám, email cím vagy telefonszám. Az "Egyéb adatok" kifejezés bármilyen a személyes adattól eltérő adatot jelent, amelyet Önről be lehet gyűjteni (Személyes adatok és Egyéb adatok együttesen "Adatok"). Minden olyan Személyes adatot, amelynek eredete nem tisztázott, nem Személyes adatnak, hanem Egyéb adatnak kell minősíteni. Másrészről, amikor az Egyéb adat össze van vonva a Személyes adatokkal, az összevont adatot Személyes adatként kezeljük, amikor ilyen jellegű Adatokat megosztunk, vagy közzéteszünk.

 

 


a.   Az Ön által megadott, és a Viacom által összegyűjtött adatok

 

i.      Felhasználói regisztráció. A Honlapon való regisztráláskor Ön köteles megadni a személyes adatait, mint például az Ön neve, címe, email címe, telefonszáma, illetve ha Ön az Egyesült Államokban lakik, akkor a társadalombiztosítási azonosító jelét vagy személyazonosító jelét. A regisztráció alatt további adatok kérése előfordulhat (de nem kötelező jelleggel).

 

ii.    Felhasználónév és jelszó. A regisztrációs folyamat közben szükséges, hogy válasszon egy felhasználónevet és egy jelszót (együtt: az Ön "Felhasználói Azonosító"-ja).

 

b.   "Cookie"-k és egyéb Nyomkövető technológián keresztül gyűjtött adatok

 

A „Cookie”-k" (melyek html vagy böngésző-alapú fájlok, Flash fájlok, helyi megosztott objektumok vagy egyéb technológiák lehetnek) szövegek vagy egyéb fájlok, amelyek segítenek a felhasználó preferenciáinak és tevékenységének az eltárolásában. A "webpoloskák" (képi megjelölők, GIF, nyomkövető pixel vagy web-hiba) olyan kódok, amelyeket adatgyűjtésre használnak, például honlap-látogatás számlálására, promóciós megjelenítésre vagy hirdetési visszajelzésre. A Honlap és/vagy harmadik fél használhat "cookiekat", "webpoloskákat" és egyéb hasonló nyomkövető technológiákat (együttesen, "nyomkövető technológiák"), hogy automatikusan gyűjtsön egyéb információkat, amint Ön a Honlapot és a webet böngészi. 

 

A Viacom Nyomkövető Technológiát alkalmazhat a Honlap tartalmának személyre szabásához, hogy engedélyezze a felhasználóknak a kapcsolódó oldalak közötti mozgását anélkül, hogy minden weboldalra külön be kelljen jelentkezni, hogy tanulmányozza a Honlap és az Internet használatát, hogy a Honlap tartalmat fejlessze vagy alakítsa, hogy egyénire szabja az Ön tevékenységét a Honlapon (például: amikor visszalátogat a Honlapra, az felismerje Önt a neve alapján), hogy elmentse az Ön jelszavát jelszóval védett felületeken, hogy lehetővé tegye Önnek a Honlapon a webáruházak használatát, valamint, hogy karbantartsa a Honlapot, illetve egyéb célokra, az "adatok felhasználása", "Általunk összegyűjtött Egyéb adatok" részben meghatározottak szerint. Az Ön Honlap-látogatásakor a nyomkövető eljárások összegyűjtik a "Kattintási" adatokat és Egyéb adatokat, kigyűjtik az Ön IP címét, illetve annak az Eszköznek egyéb egyedi azonosítóját ("Azonosító"), amellyel a Honlapot eléri. Minden eszközhöz, amit a Honlap eléréséhez használ, automatikusan hozzá van rendelve egy Azonosító. Az Ön Személyes adatait a Viacom nem ezen eljárás során gyűjti össze, hanem a nyomkövető technológiával megszerzett Egyéb adatokat kapcsolja össze Személyes adatokkal.

 

A Honlap látogatásakor, regisztrált vagy egyéb felhasználóként , Ön tudomásul veszi megérti és beleegyezését adja, hogy Viacom nyomkövető Technológiával lekövesse az Ön tevékenységeit és a Honlap használatát.

 

A Honlap ezen felül alkalmazhat, különféle forgalmi méréseket végző szolgáltatásokat, analitikus reklámszolgáltatásokat vagy egyéb harmadik felet (együttesen "Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik felek"), hogy például a Honlap forgalmát mérje és elemezze („Célzott szolgáltatások”).

 

Ezen "Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik feleknek" nincs hozzáférésük a Honlap által használt nyomkövető technológiákhoz, kivéve abban az esetben, ha valamilyen szolgáltatást biztosítanak a Honlapnak. A "Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik felek" alkalmazhatnak, vagy telepíthetnek az Ön készülékén nyomkövető technológiákat, ha a böngészőjében engedélyezi a Nyomkövető Technológiákat (illetve „Flash Cookie”-kat - helyi megosztott objektumokat, ha azokat nem távolította el), és/vagy hozzáférhetnek az Ön Egyéb adataihoz.

 

c.   Adatok felhasználása

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzatban 0meghatározottak szerint a Viacom megoszthat adatokat azon jogi személyekkel, amelyek a Viacom vállalat részét képezik.

 

i.    Személyes adatok.  A Honlap használja a Viacom által különféle módon összegyűjtött Személyes adatait, beleértve:

 

·         Az Ön Honlapon való regisztrációját feldolgozza, például ellenőrzi, hogy az Ön email címe aktív és érvényes;

·         Felkeresi Önt a fiókjának adminisztrálásával, bármilyen szolgáltatással, funkcióval vagy működéssel kapcsolatosan, amelyre Ön feliratkozott vagy regisztrált, vagy egyéb, a Honlapon történő tranzakció miatt;

·         Engedélyezi az Ön részvételét a Honlap nyilvános felületein vagy egyéb funkcióiban;

·         Válaszol az Ön kérdéseire vagy egyéb kéréseire;

·         Felkeresi Önt a Honlap használata, vagy Honlappal kapcsolatos tájékoztatás miatt, vagy a Honlap Viacom hatáskörébe tartozó szabályzatának változásával kapcsolatban;

·         Fejleszti a Honlap vagy a Honlaphoz tartozó szolgáltatásokat, vagy egyéb belső kereskedelmi célból;

·         Beállítja az Ön egyénire szabott Honlap használatát és/vagy személyre szabja a Honlap felkeresésekor látottakat;

·         Elmenti az Ön felhasználói azonosítóját vagy egyéb személyes adatokat, így Önnek azokat nem szükséges minden alkalommal bevinnie, amikor felkeresi az oldalt;

·         A Honlap egyéb karbantartását, illetve fenntartását érintő kérdésekben; valamint

·         Egyéb célokból, amelyeket Személyes adatainak megadásakor elfogadott.

 

ii.   Egyéb, általunk begyűjtött adatok.  Viacom többféle módon használhatja fel azokat az Egyéb adatokat, amelyeket Öntől gyűjtött, beleértve:

 

·         Viacom Honlapján vagy annak partnere Honlapján Ön által tett látogatások számlálása érdekében;

·         Hogy összegyűjtse a Honlappal és a felhasználói tevékenységgel kapcsolatban összesített statisztikai adatokat és jelentéseket;

·         Hogy meghatározza, hogy a felhasználók leginkább mely funkciókat, weboldalakat és tevékenységeket kedvelik, annak érdekében, hogy segítsék a Viacomot a Honlap működtetésében, a Honlap, illetve annak szolgáltatásainak fejlesztésében, valamint adatok közlésében; 

·         Statisztikai riportok előkészítése érdekében;

·         Hogy engedélyezze Önnek, hogy részt vegyen a Honlap nyilvános felületein és/vagy más szolgáltatásaiban;

·         Hogy fejlessze a Honlap vagy a Honlap szolgáltatásait belső kereskedelmi célokból;

·         Hogy egyénire szabja az Ön Honlappal kapcsolatos élményét és/vagy személyre formálni a Honlap felkeresésekor az Oldalon látottakat;

·         Hogy elmentsen bizonyos Egyéb adatokat, hogy azok visszalátogatáskor felhasználhatóak legyenek;

·         A Honlap egyéb karbantartását, illetve fenntartását érintő kérdésekben;

·         Azon felhasználás okán, melyek a fentiekben a "Személyes adatok” részben szerepelnek;  

·         Egyéb célokból, amelyeket Egyéb adatainak megadásakor elfogadott.

 

iii.  Az "Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél" által gyűjtött Egyéb adatok.

Az Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél által használt nyomkövető technológia felügyelete az Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik félre tartozik és nem Viacomra. Még abban az esetben is, ha a Viacom kapcsolatban áll az Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik féllel, a Viacom nem ellenőrzi az Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél webhelyeit vagy az Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik félnek az Ön adataira vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát és gyakorlatát. Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy amikor Ön az interneten harmadik féllel találkozik, akkor eltérő szabályok vonatkozhatnak az Ön adatainak gyűjtésére, használatára vagy közzétételére. Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik azon adatokra, amelyeket az Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél közvetlenül Öntől gyűjt be.  Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél nyomkövető technológiáit nem jelen Adatvédelmi Szabályzat, hanem a szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatai által szabályozottak. Kérjük, tekintse meg a "Személyes és Egyéb adatok bizonyos felhasználásának letiltása" c. részt, melyben több információt talál arról, hogy hogyan tilthat le Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél általi adatgyűjtést és/vagy adatfelhasználást.

 

4.   Személyes és Egyéb adatok bizonyos felhasználásának letiltása.

 

a.   Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél által használt nyomkövető technológiák. Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél által használt nyomkövető technológiákra vonatkozóan Önnek több lehetősége van:

 

·         A Honlap látogatásakor az Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél Egyéb adatot gyűjthet Önről, annak érdekében, hogy azokat a termékeket és szolgáltatásokat segítsen beazonosítani, amelyek Önt érdekelhetik.

 

·         Némely Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél tagja lehet a hálózati reklámozó tevékenységet indítványozó letiltási eljárásnak. Annak érdekében, hogy többet megtudjon a lehetőségeiről, kérjük klikkeljen a linkre.

 

·         Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat a letiltásra vonatkozóan:

 

o    A fent említett letiltó eszközök „Cookie alapúak”.  Ez az eszköz azon alapul, hogy a másik fél által felajánlott választási lehetőségekből a kiválasztottakat megjegyzi. Ha Ön a letiltás után a nyomkövető technológiákat a web vezérlő segítségével kitörli (lentiekben ismertetett folyamat), akkor lehet, hogy ismételten le kell tiltania, hogy a letiltási beállításokat visszaállítsa.   

 

o    A letiltási opciók „böngésző-specifikusak” Az Ön által kiválasztott letiltási beállítások csak arra a böngészőre vonatkoznak, amelyet a beállítások kiválasztásakor használt. Ez azt jelenti, hogy például, amikor Ön Internet Explorer 9-et használt a letiltások beállításakor, akkor a Mozilla Firefox esetében ugyanezen az eszközön a nyomkövető technológiák által gyűjtött Egyéb adatokra a beállítás nem lesz hatással. Ezen felül azt is jelenti, hogy az egyik eszközön beállított letiltások nem fognak kihatni más eszközökre az Egyéb adatait illetően, amelyeket a Honlap elérésekor alkalmazott.  

 

·         Elkerülheti bizonyos nyomkövető technológiák (kivéve a Flash cookie-k) működését úgy is, hogy az adott eszköz webböngésző vezérlőjét használja. Ehhez az alábbiakat kell tennie:

 

o    Törölje ki a már működő nyomkövető technológiákat a böngészőjében az "Internet Opciók" alatt, az "Eszközöknél" megtalálható opcióból vagy a böngésző támogatójának utasításai szerint; és

o    Ugyanezen böngésző vezérlőjében tiltsa le a jövőbeni nyomkövető technológiákat. További információkat talál a legtöbb nyomkövető technológia engedélyezéséről vagy letiltásáról a böngészője támogatásán keresztül. (Böngészője "Súgó" részében további információt talál.)

 

·         Kiválaszthatja, hogy a Honlap eléréséhez használt eszközön minden egyes alkalommal figyelmeztetést kapjon beállított cookie-ról vagy egyéb nyomkövető technológiáról (kivéve a Flash cookie), vagy az ilyen jellegű figyelmeztetések kikapcsolását is választhatja. Ezt megteheti a Honlap eléréséhez használt eszköz böngészőjén keresztül. További információkat találhat a böngészője támogató funkciójában a figyelmeztetésekről és a figyelmeztetések törléséről.

 

·         FELHÍJUK FIGYELMÉT, HOGY A FLASH COOKIE-K HASZNÁLATA ÉS TÁROLÁSA ÁLTALÁBAN NEM ELLENŐRÍZHETŐ A BÖNGÉSZŐJÉN KERESZTÜL. KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT A FLASH COOKIE-K MŰKÖDÉSÉRŐL.

 

b.   A Honlap által használt nyomkövető technológiák. Önnek számos lehetősége van a Honlap által használt nyomkövető technológiákat illetően:

 

·         Elkerülheti bizonyos nyomkövető technológiák (kivéve a Flash cookie-k) működését úgy is, hogy az adott eszköz webböngésző vezérlőjét használja. Ehhez az alábbiakat kell tennie:

 

o    Törölje ki a már működő nyomkövető technológiákat a böngészőjében az "Internet Opciók" alatt, az "Eszközöknél" megtalálható opcióból vagy a böngésző támogatójának utasításai szerint; és

o    Ugyanezen böngésző vezérlőjében tiltsa le a jövőbeni nyomkövető technológiákat. További információkat talál a legtöbb nyomkövető technológia engedélyezéséről vagy letiltásáról a böngészője támogatásán keresztül. (Böngészője "Súgó" részében további információt talál.)

 

·         Kiválaszthatja, hogy a Honlap eléréséhez használt eszközön minden egyes alkalommal figyelmeztetést kapjon beállított cookie-ról vagy egyéb nyomkövető technológiáról (kivéve a Flash cookie), vagy az ilyen jellegű figyelmeztetések kikapcsolását is választhatja. Ezt megteheti a Honlap eléréséhez használt eszköz böngészőjén keresztül. További információkat találhat a böngészője támogató funkciójában a figyelmeztetésekről és a figyelmeztetések törléséről.

 

A Viacom elkötelezett amellett, hogy megfelel az Elektronikus Hirdetésre Vonatkozó Önszabályozó Elveknek. Kattintson ide, ha több információt szeretne megtudni a Viacomról és az elektronikus hirdetésekről.

 

Néhány eszköz gyártója előre beállítja a nyomkövető technológiák blokkolását a böngészőben azon Honlapok esetében, amelyeket nem közvetlenül keresett fel, és ezért bizonyos szolgáltatások nem működnek az ilyen eszközökön. Továbbá, ha Ön letörli, visszautasítja, letiltja, vagy kikapcsolja a nyomkövető technológiákat, akkor előfordulhat, hogy a Honlap egyes alkalmazásait nem éri el és a Honlap egyéb szolgáltatásai sem működnek megfelelően.

 

c.   Flash Cookie-k. Felhívjuk figyelmét, hogy Analitikus szolgáltatást biztosító harmadik fél és a Honlap által beállított nyomkövető technológiák törlése, visszautasítása, letiltása vagy kikapcsolása nem fogja eltörölni a Flash Cookie-kat. Több információért a Flash cookie-ról és annak eltávolításáról, kérjük keresse fel a http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html oldalt.

 

5.         Személyes és Egyéb adatok megosztása és közzététele

a.         Személyes adatok megosztása és közzététele

 

Viacom általában nem adja el, nem adja bérbe vagy nem teszi nyilvánossá az Ön személyes adatait harmadik fél számára, kivéve, ha Ön beleegyezett ilyen közzétételbe, jelen Szabályzatban leírtaknak megfelelően.

 

i.    Közzététel Viacom alá tartozó egyéb entitások számára. A Viacom közzéteheti az Ön személyes adatait olyan partnereknek adminisztratív és/vagy egyéb célból, melyek a Viacom részét képezik.

 

ii.  Közzététel operatív szolgáltatók számára. Viacom fenntartja magának a jogot, hogy megadja az Ön személyes adatait és Egyéb adatokat harmadik fél számára a Honlap szolgáltatásainak, tevékenységeinek és funkciójának céljából adminisztratív és karbantartási jelleggel. A Viacom ezen harmadik felekre "operatív szolgáltató"-ként fog hivatkozni. Viacom operatív szolgáltatókat bíz meg, hogy egy teljes körű hatékonyságot biztosítson tartalmának, tevékenységeinek, szolgáltatásainak és funkcióinak, amelyet a Viacom nyújt Önnek, és Viacom annak érdekében adja át az Ön személyes adatait az operatív szolgáltatóknak, hogy azok szolgáltatást tudjanak nyújtani.

 

iii.  Közzététel egyéb harmadik fél számára. A fentiek mellett, Viacom az Ön személyes adatait és Egyéb adatokat elérhetővé teszi bizonyos harmadik fél számára az alábbi, korlátozott körülmények között:

 

·         Ha a Viacomot egy kormányzati hivatal, bíróság vagy egyéb jogi szervezet, kormányzati hivatal vagy egyéb hatóság vizsgálat részeként felkéri (pl.: idézésre válaszol, bírósági rendeletre vagy jogi eljárásra);

·         Ha a Viacom úgy gondolja, hogy az Ön tevékenysége törvénybe, jogszabályba, rendeletbe vagy a Felhasználási Feltételek szabályaiba ütközik, beleértve többek között jelen Szabályzatot, Szabályokat és Egyéb Feltételeket;

·         Ha Ön beleegyezik, vagy egyéb módon hozzájárul, hogy az Ön személyes adatait harmadik fél számára marketing célokból megosszák vagy közzé tegyék, akkor abban az esetben az Ön adatainak felhasználását a harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatai határozzák meg;

·         Ha Viacom úgy hiszi, saját belátása szerint, hogy ilyen közzététel szükséges vagy jogos; hogy megvizsgáljon vagy eljárjon lehetséges problémák vagy vizsgálatok ügyében, hogy megvédje a Viacom üzleti tevékenységét, vagyonát vagy jogait, tulajdonát vagy a Honlap biztonságát, a Viacomot magát vagy egyéb operatív szolgáltatóját, licensz-partnereit, beszállítóit, vevőit, felhasználóit vagy egyéb felet; hogy saját jogi felelősségét korlátozza;  hogy megvédje a Viacom érdekeit; hogy érvényesítse az Adatvédelmi Szabályzatot vagy Felhasználási Feltételeket és/vagy, Viacom jogi és jogszabályi kötelezettségeinek vagy a kormányzati hatóságoknak és bűnügyi szerveknek jogszabályi módon megfeleljen; és/vagy

·         Csőd, egyesülés, felvásárlás, eladás, irányítás átadása, közös vállalkozás vagy egyéb üzleti tevékenység esetén, vagy amelyben egy Viacom részét képező partner részt vesz.

 

b.   Egyéb adatok megosztása és közzététele. Viacom megoszthat vagy közzétehet harmadik fél számára Egyéb adatokat, de Viacom nem tehet közzé Személyes adatot, kivéve, ha jelen Szabályzatban le van írva.

 

6.         Bizonyos adatok felülvizsgálata és aktualizálása.

      Általában, a Honlap által kigyűjtött bizonyos Személyes adatokat áttekinthet vagy módosíthat, ennek érdekében kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a vendorsetup@viacom.com email címen. Azon Személyes adatok, amelyek az Ön felhasználói alkalmasságának ellenőrzésére vagy belső átvizsgálásra szolgálnak, valamint olyan Személyes adatok, amelyek vásárlási számlán, eladási számlán vagy adózási dokumentumokon szerepelnek, a helyes információ elégséges igazolásával megváltoztathatóak. Viacom elvárja Öntől, hogy felhasználói azonosítót válasszon a Honlaphoz, illetve a Viacom engedélyezi Önnek, hogy a regisztrációhoz tartozó jelszót részben vagy egészben megváltoztassa, illetve bizonyos Egyéb adatokat úgyszintén, amelyeket Viacom számára megadott, azzal a céllal, hogy adatait frissítse, azonban a regisztrációkor megadott felhasználói azonosítót, amely az Ön felhasználói profiljához tartozik, nem tudja megváltoztatni azután, hogy választott egy felhasználói nevet, amelyik az Ön felhasználói azonosítójához tartozik.

Ha személyes adatainak megadása olyan aránytalanul nagy terhet ró Önre, amellyel adatvédelmi jogát kockáztatja vagy mások törvényes jogát megsérti, akkor ebben az esetben Viacom dönthet úgy, hogy nem ad hozzáférést ezen adatokhoz. Ilyen esetben a Viacom magyarázatot ad Önnek, hogy miért nem kap belépési engedélyt, valamint kap egy elérhetőséget, ahol további kérdéseket tehet fel.

 

7.         Adatvédelem.

 

Habár az interneten semmiféle adatközlés nincs 100%-ban biztonságban behatolástól, Viacom fenntart egy elfogadható fizikai, elektronikus és eljárási biztonsági védelmet, hogy az Ön adatait megvédje. Azonban, Viacom minden erőfeszítése és az Ön Honlapot elérő eszköze ellenére, lehetséges, hogy az Ön belépését vagy a személyes kommunikációját egy harmadik fél törvénytelenül leköveti vagy továbbítja nem biztonságos adatátvitel során. Viacom saját alkalmazottai által korlátozza a Honlap hozzáférését azon egyének számára, akik fel vannak hatalmazva ilyen információknak a megfelelő kezelésére, és bármelyik alkalmazott ellen, aki a Viacom biztonsági előírásait és adatvédelmét megsérti, a Viacom fegyelmi eljárását indít. Viacom elvárja, hogy az operatív szolgáltatók hasonló biztonsági szabályokat és adatvédelmet kövessenek.

 

Adathalászat.  Az adathalászó támadások megpróbálják ellopni a felhasználók személyi azonosító adatait és pénzügyi számláikhoz tartozó adatokat. Az "adathalászok" manipulált elektronikus leveleket használnak, hogy a felhasználókat hamis oldalakra vezessék, amelyeket arra terveztek, hogy a levél címzettjét becsapják annak érdekében, hogy eláruljon olyan adatokat, mint pl. bankkártya-szám, számlanév, jelszó és társadalombiztosítási szám. VIACOM NEM KÜLD OLYAN EMAILT, AMELYBEN ÖNT ARRA KÉRNÉ, HOGY ADJA MEG VAGY ERŐSÍTSE MEG AZ ÖN BANKKÁRTYASZÁMÁT, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓJÁT VAGY FELHASZNÁLÓNEVÉT VAGY JELSZAVÁT! Ha Ön ilyen emailt kap, kérjük azonnal továbbítsa a Honlap Adatvédelmi Adminisztrátorának a vendorsetup@viacom.com címére, és ezt követően rögtön törölje a megtévesztésre szánt emailt a számítógépéről.

 

8.         Illetékességi jogok.

 

a.   Kaliforniai Adatvédelmi Jogok. 

 

·         Ha Ön Kalifornia Állam lakosa, akkor Önnek figyelmeztetést küldünk és felajánljuk a választás lehetőségét a közzététellel kapcsolatban, mielőtt az Ön Személyes adata (lásd fentebb a „Személyes adatok és Egyéb adatok megosztása és közzététele” c. részt) marketing célokból harmadik félhez kerülne. Kalifornia Állam Polgári Törvénykönyvét követve, az Ön részére biztosítjuk a tájékoztatás és a választás lehetőségét, miszerint ha az Ön Személyes adata marketing célokból harmadik félhez kerülne, kapnia kell egy listát, melyen fel vannak sorolva azon harmadik felek, akik reklám céljából személyes adatot kaphatnak tőlünk.

 

·         Ha Ön kaliforniai lakos, és további kérdése van az Ön Személyes adatainak harmadik féllel reklám szempontjából való megosztásával kapcsolatban, akkor kérdését elküldheti emailben az Adatvédelmi Adminisztrátorunknak a privacy@viacom.com címre.

 

·         Kérjük, emailes kérdéseik „Tárgy” rovatába foglalják bele a következőt: „Kaliforniai Adatvédelmi Jog”. Minden kérésnél, kérjük világosan jelezze, hogy a kérés az Ön „Kaliforniai Adatvédelmi Jogai”-val kapcsolatos, és tartalmazza az Ön nevét, utca nevet, várost, megyét, irányítószámot és az email címét (a postacím nem kötelező ha emailben szeretne választ kapni), Továbbá kérjük, jelölje meg a weboldal címét és az URL-t (ha van ilyen), alkalmazást vagy egyéb interaktív szolgáltatást, és kérjük, jelezze, hogyan szeretné megkapni a kérdésére adott válaszunkat. Nem fogadunk postai úton, telefonon vagy fakszimile útján beérkező kéréseket. Nem vállalunk felelősséget olyan értesítésekért, amelyben a „Tárgy” nincs megjelölve, illetve a küldemény nincs helyesen elküldve, valamint ha elégtelen információt ad meg, akkor nem áll módunkban válaszolni Önnek.

 

 

9.         Változások ezen Adatvédelmi Szabályzatot és Értesítést illetően.

 

A Viacom fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa jelen Adatvédelmi Szabályzatot azáltal, hogy egy frissített Szabályzatot tölt fel anélkül, hogy Önt erről előzetesen figyelmeztetné. Ilyen változtatás a megjelenést követően azonnal hatályba lép. Tárgyi változásokra vonatkozó közlemény a Honlap kezdőlapján fog megjelenni és/vagy emailen keresztül küldjük el Önnek, vagy belépéskor tájékoztatjuk Önt; az értesítés formáját a Viacom mérlegeli és határozza meg. Azonban, Viacom arra bíztatja Önt, hogy időről időre ellenőrizze az Adatvédelmi Szabályzatot  és a Felhasználási Feltételeket.

 

10.       Vegyes rendelkezések.

 

a.   Hitelesség és Megbízhatóság. Az Ön felelőssége, hogy Viacomnak érvényes, teljes, valós és pontos információkat adjon meg, beleértve a Személyes adatokat, illetve hogy a megadott adatokat frissítse. Viacom nem tud és nem fog felelősséget vállalni semmiféle olyan problémáért, amely felmerülhet, abban az esetben, ha Ön a Viacom számára nem ad érvényes, valós és teljes információt Személyes adatokat illetően, vagy Ön elmulasztja ezen információk vagy Személyes adatok a frissítését. Viacom elutasít és töröl minden olyan bejegyzést, amelyet Viacom hamisnak, csalónak vagy jelen Adatvédelmi Szabályzatnak ellentmondónak talál.

 

b.   Kérdések. Ha Önnek jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban kérdése van, vagy valamilyen információt nem ért azt illetően, hogy a Viacom hogyan gyűjti be, tárolja, használja fel vagy osztja meg az Ön Személyes adatait vagy Egyéb adatait, akkor kérjük keresse fel közvetlenül a Viacomot emailen keresztül, emailt küldve a vendorsetup@viacom.com címre, vagy vegye fel a kapcsolatot a Viacom Adatvédelmi Szabályzat Adminisztrátorával a 212-846-5070-es telefonszámon 9-19 óra között (Kelet-Európai idő szerint).

 

c.   Kizárólagossági Nyilatkozat: Jelen dokumentum az Adatvédelmi Szabályzat kizárólagos nyilatkozata, és nem érvényes semmilyen összefoglalás, újra megfogalmazás vagy egyéb verzió, illetve más adatvédelmi nyilatkozat vagy szabályzat, vagy számítógép által generált anyag, semmilyen egyéb formában.

 

d.    Egyéb: Kérjük, nézze át a Honlap Felhasználási Feltételeit, amely bemutatja a Honlap használatát. Azon feltételek, amelyek jelen Adatvédelmi Szabályzatban nincsenek meghatározva, a Felhasználási Feltételekben kerülnek szabályozásra.

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat a fent jelzett időpontban került módosításra, és azonnal hatályba lépett. Copyright © 2013 Viacom Inc. – Minden jog fenntartva.

Copyright © Viacom Inc. - All Rights Reserved.