Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

A Viacom beszállítókra vonatkozó törvényességi politikája

 

A Viacom arra törekszik, hogy globális tevékenységei során mindenütt olyan munkakörnyezetet tartson fenn, amely megfelel az üzleti etika és a munkahelyi viselkedés legmagasabb normáinak, és tevékenységeiben világszerte elkötelezett a törvényeknek való megfelelés és az etikus üzleti gyakorlatok iránt.¹ Ezen normák betartásának elősegítése érdekében a Viacom minden beszállítójától elvárja, hogy valamennyi jogszabálynak és szabályozásnak eleget tegyen abban az országban, ahol üzleti tevékenységét végzi, és a Viacommal folytatott üzleti tevékenysége minden szempontból megfeleljen a legmagasabb etikai normáknak. A Viacom eltökélt abban, hogy olyan beszállítókkal működik együtt, akik osztoznak az üzleti tisztesség iránti elkötelezettségében.

A Viacom összes beszállítójának ismernie kell a Viacom Üzleti gyakorlataira vonatkozó nyilatkozatát (Business Practices Statement, BPS), amely korábban az Üzleti magatartásra vonatkozó nyilatkozat (Business Conduct Statement, BCS) néven volt ismert. A BPS itt található meg: www.viacom.com. Kérésre nyomtatott példányok is rendelkezésre állnak a Viacom megfelelőségért felelős tisztviselőjénél (a BPS utasításokat tartalmaz a Viacom törvényességért felelős tisztviselőivel folytatott kommunikáció különböző eszközeire). Az összes beszállítónak pontos pénzügyi jelentési rendszereket és nyilvántartást kell vezetnie a Viacommal folytatott valamennyi beszállítói ügyletéről, és meg kell ismerkedniük minden BPS politikával. Kiváltképpen szem előtt kell tartaniuk, hogy a Viacom szigorú MEGFELELŐSÉGET vár el minden érvényes jogszabály, szabályozás és norma tekintetében a következők vonatkozásában:

 • korrupcióellenes és megvesztegetés-ellenes jogszabályok, például az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvénye (Foreign Corrupt Practices Act) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) egyezménye nemzetközi kereskedelmi ügyletekben külföldi hivatalos személyek megvesztegetése ellen;
 • politikai hozzájárulások és kifizetések;
 • kereskedelmi embargók és bojkottok (különösen az Amerikai Egyesült Államok bojkottellenes törvényei);
 • állami szerződések;
 • import és export általában, különösen a technológiák vonatkozásában; valamint
 • tisztességes és etikus foglalkoztatási gyakorlatok, köztük azok, amelyek a hátrányos megkülönböztetésre, a gyermek- és kényszermunkára; munkabérekre; túlórára és juttatásokra; és egészségre, biztonságra és környezetvédelemre vonatkoznak.

A Viacom politikája TILTJA a következő magatartások mindegyikét:

 • nem megengedett kifizetések, ajándékok vagy értékes dolgok közvetlen vagy közvetett felajánlása bármely hazai vagy külföldi hivatalos tisztviselőnek vagy alkalmazottnak s azok képviselőinek, ügynökeinek és családtagjainak;
 • kedvezmények, szórakoztatás, étkezések, utazás, ajándékok és más támogatások vagy személyes előnyök felajánlása vagy adása Viacom-alkalmazottaknak, azoktól eltérően, amik a BPS-ben kifejezetten biztosítva vannak;
 • versenyellenes üzleti gyakorlatok és az érvényes helyi és nemzetközi trösztellenes törvények be nem tartása;
 • a Viacom nevének, vagyoni eszközeinek (ideértve, egyebek között, a szellemi tulajdont, például a Viacom bármely védjegyét vagy logóját), létesítményeinek vagy szolgáltatásainak használata írott engedély nélkül vagy bármely helytelen célból;
 • bizalmas és tulajdonosi adatok közzététele harmadik feleknek (ideértve, egyebek között, a sajtót) előzetes írásbeli engedély nélkül;
 • hátrányos megkülönböztetés a munkakörnyezetben; és
 • szexuális, testi, lelki és bármely egyéb formájú zaklatás, visszaélés vagy helytelen viselkedés a munkahelyen, és minden munkával kapcsolatos környezetben a munkahelyen kívül, például üzleti utazások, üzleti találkozók és üzlettel kapcsolatos társadalmi események során.

A Viacom együttműködik a bűnüldöző szervekkel munkájuk megfelelő végzése érdekében. A Viacom a beszállítóival is együttműködik a nevelési programokban és az iparágukban érvényes törvények betartása érdekében tett erőfeszítéseikben.

Ha kiderül, hogy egy beszállító egyszer vagy többször megszegte ezt a politikát, megfelelő intézkedéseket hoz a helyi jogszabályok által engedélyezett mértékben. Ezek az intézkedések attól, hogy együttműködik a beszállítóval annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő lépések történnek a törvénysértések megszüntetése és újbóli előfordulások megelőzése érdekében, egészen a vonatkozó szerződés érvénytelenítéséig, a beszállítóval fenntartott kapcsolat megszüntetéséig, a bűnüldöző szervek vagy szabályozó hatóságok értesítéséig és a szállítóval szembeni jogi eljárás indításáig vagy más indokolt intézkedésig terjedhetnek.

A Viacom beszállítói nyilatkozatára vonatkozó kérdéssel forduljon a Viacom törvényességért felelős tisztviselői bármelyikéhez!

_________________

¹A Viacom alatt a Viacom Inc. és annak minden vállalata, részlege és leányvállalata értendő, ideértve, egyebek között, az alábbiakat: MTV Networks; BET: Black Entertainment Television; és Paramount Pictures. A teljes listát a Viacomtól kaphatja meg.

Copyright © Viacom Inc. - All Rights Reserved.